Wat de bedrijfsleiders in 2020 te wachten staat

De snelle evolutie van de technologieën biedt oneindig veel nieuwe toepassingen en gebruiken. Maar wat zijn de belangrijke elementen die u  in het oog moet houden als bedrijfsleider? Een expert geeft een overzicht, uitgaande van de onweerlegbare vaststelling: de gebruiker is koning!

post-image-3

De personalisering van diensten en producten, die aan de behoeften van de gebruikers aangepast wordt dankzij Big Data, de overstap naar SaaS of de veralgemening van abonnementsformules à la Netflix en Spotify, zet zich nu ook door in de B2B.

In een wereld waar de trends elkaar steeds sneller opvolgen, moeten de bedrijven dan ook in staat zijn om steeds soepeler te reageren, zo meent Alex Dossche, Managing Director Sage Belux.

"Onze bedrijven moeten beroep doen op technologie om aan de verwachtingen van de markt en de gebruikers te blijven voldoen", zo meent de expert. Maar hoe kan u iets zo veelomvattend aanpakken als de digitale transformatie van uw business?

"De eerste stap bestaat erin om te bepalen hoe deze nieuwe technologieën het aanbod van uw bedrijf - waarde aanbieden- kunnen versterken en welke toegevoegde waarde zij aan uw klanten kunnen bieden. Maar de technologie mag nooit een doel op zich zijn", zo stelt Alex Dossche, Managing Director Sage Belux. Zij moet integendeel "het mogelijk maken om tools en instrumenten te bieden om uw bedrijf beter te beheren, dankzij de voordelen van flexibiliteit die de cloud bezorgt, of de mogelijkheden die AI en machine learning bieden om zo de behoeften en wensen van de klanten te voorspellen".

De volgende stap bestaat erin om de interne processen te herzien, om zo een operationele excellentie te bereiken. "Concreet draait het om het bepalen van de `goede` processen en de beste praktijken, waarmee men het bedrijf kan beheren en zich kan focussen op het creëren van waarde voor de klanten. Net zoals bij het voetbal, waar de beste scheidsrechters zij zijn die zich het minste laten opmerken, zijn de juiste processen degene die men niet ziet, omdat zij goed geïntegreerd zijn in de dagelijkse operaties. Zij maken het mogelijk om de juiste beslissingen te nemen en proactief te zijn op de basis van reële feiten", zo vat de verantwoordelijke van Sage BeLux samen.

Een laatste stap bestaat erin om het geschikte bedrijfsmodel te kiezen. "Door een doeltreffend tariefmodel te kiezen en andere elementen, zoals loyauteit van de klanten te verhogen, een antwoord bieden op de veranderende behoeften van die klanten, de gemiddelde aankoopmand te vergroten en de verkoopmarkt te verbreden, bijvoorbeeld via nieuwe verkoopkanalen".

Ook de CFO wordt geconfronteerd met uitdagingen; hij moet de juiste analyses maken, terwijl hij toch dicht bij de operationele kant van de business blijft. De sleutelindicatoren voor performantie (KPI), de voornaamste drijvers en motoren voor groei, moeten vervolgens nauwkeurig in kaart gebracht worden, zodat zij gemakkelijk te controleren zijn.

Het wordt ook aangeraden om verschillende scenario`s uit te werken, om zo te anticiperen en waar nodig de elementen aan te passen. "Wanneer u dit toepast, zal u goed gewapend zijn om uw bedrijf in alle veiligheid naar zijn digitale transformatie te begeleiden", besluit Alex Dossche.

Back to top button
Close
Close