Het Belgisch internet in kaart gebracht

Email-Brokers schetst een gemengd beeld van het internetlandschap in ons land. De Internetbarometer, die gebaseerd is op een berg verzamelde en geanalyseerde cijfers, wijst opnieuw op de gebreken van de Belgische interneteconomie en de weinige middelen die door onze politiek uitgetrokken worden voor een belangrijke commerciële sector. Een analyse.

post-image-3

Zes maanden na de publicatie van zijn eerste "Internetbarometer", schetst de specialist in e-mail marketing Email-Brokers opnieuw een verontrustend beeld van het Belgische internet.

Een eerste vaststelling: de publicatie van de eerste barometer, die het astronomische aantal illegale sites (99%) aanklaagde, heeft alvast de verdienste dat zij de dingen in beweging gezet heeft, want het aantal inbreuken is gelukkig van 99 naar 74% teruggevallen. Het aantal updates van websites ging van 7% gemiddeld per trimester naar 25% (of 100.000 sites!) sinds vorige editie van de barometer. Maar toch blijft België de zwakke schakel in de EU en mist het tal van kansen op tewerkstelling en economische ontwikkeling, deels te wijten aan het gebrek aan aanmoediging vanwege de overheden.

"Men moet de professionals en de politici laten begrijpen dat het immense potentieel van het web op vlak van tewerkstelling en BIP nog altijd verloren gaat in België", zo stelt William Vande Wiele, CEO van Email-Brokers.

Een tweede vaststelling: het aantal sites dat de deuren sloot (14.700) is groter dan het aantal nieuwe sites dat op het web verschenen is (9.700) tussen september 2011 en januari 2012, zelfs als het onderzoek aantoont dat de meeste van die nieuwe sites webshops zijn!

Derde vaststelling: de kaart vertoont een digitale kloof tussen Vlaanderen en Wallonië: de meeste websites bevinden zich in Antwerpen (18%), Oost-Vlaanderen (13%) en West-Vlaanderen (12%) en in Brussel (16%), terwijl enkel de provincie Luik (9%) hoger ligt dan het gemiddelde in Wallonië.

In het Brussels gewest, in de provincies Antwerpen, Namen, Oost- en West-Vlaanderen en Vlaams en Waals Brabant beschikt slechts 38% tot 42% van de bedrijven over een eigen website. Met 26% is Henegouwen de grootste "verliezer" van deze competitie, gevolgd door Luik (29%), Luxemburg (33%) en Limburg (35%).

Een laatste vaststelling: de barometer telt 27.500 e-commerce sites in België. Eens te meer is het Vlaanderen dat de markt trekt, met grote verschillen tussen de gewesten: 67% van alle e-commerce sites is afkomstig uit het Vlaams gewest (meer dan 18.500) tegenover slechts 21% uit het Waals gewest (ongeveer 5.800) terwijl het Brussels Hoofdstedelijk gewest in totaal 3.200 sites telt, wat 12% van alle Belgische e-commerce sites vertegenwoordigt.

Een resultaat dat Email-Brokers dramatisch noemt vergeleken met de andere Europese landen. "Al te weinig bedrijven beschikken over een website die als hun vitrine dient en maken gebruik van de kansen die de e-commerce biedt. Ons land zal blijven achteruitgaan zolang het internet niet door onze leiders beschouwd wordt als een essentiële economische partner", besluit William Vande Wiele. Deze e-commerce lacune laat dan ook enorme geldstromen naar buitenlandse bedrijven vloeien - geld dat hier geïnvesteerd had kunnen worden!

Want de interneteconomie creëert 2,6 jobs voor elke "offline" job die verloren gaat. De landen die dit begrepen hebben en waar het internet 6 tot 9% van het BIP vertegenwoordigt -zoals Duitsland, Nederland, Zweden en Groot-Brittannië- hebben minder te lijden gehad van de economische crisis dan wij.

Back to top button
Close
Close