Mozilla wil een eigen mobiel OS

De Mozilla stichting heeft een project gelanceerd om een besturingssysteem te bouwen voor mobiele terminals, waarbij apps rechtstreeks vanop het web draaien. De naam die voor het programma gekozen werd: Boot to Gecko.

post-image-3


"Wij willen de kloof overbruggen die webontwikkelaars ervan weerhoudt om toepassingen te maken die evenwaardig zijn aan wat gebouwd wordt voor de iPhone, Android en WP7", legt een groep ontwikkelaars van Mozilla uit op een wiki die speciaal voor deze gelegenheid aangemaakt werd. Het project met de naam Boot to Gecko (B2G) heeft tot doel een "autonoom en volledig besturingssysteem te bouwen voor het open web". De strategie die vooropgesteld werd lijkt wat Google in het begin in zijn achterhoofd had, toen het aan Android begon te werken. In een online discussie op B2G verklaarde Andreas Gal, een van de belangrijkste ontwikkelaars, dat het uiteindelijke doel is om "de wurggreep van exclusieve technologieën in de wereld van mobiele terminals te doorbreken ".

Vandaag moeten de ontwikkelaars hun toepassingen herschrijven om op de verschillende mobiele platformen te kunnen werken. Er zijn het laatste decennium verschillende pogingen ondernomen om technologieën te bouwen waarmee de ontwikkelaars slechts één keer een applicatie moet schrijven, waarna die op meerdere mobiele OS werkt, maar geen enkele daarvan werkte. Met de komst van HTML5 hebben sommigen gedacht dat een groeiend aantal mobiele toepassingen in een browser zou kunnen werken. Maar de meeste ontwikkelaars zijn het erover eens dat HTML5 nog een beetje te jong is.

"Het idee is niet om toepassingen te hebben die enkel in Firefox werken", stippen de ontwikkelaars van Mozilla aan, eraan toevoegend: "Wij trachten ze op het web te laten uitvoeren". Zij zeggen dat zij bepaalde elementen van Android zullen gebruiken om dit doel te bereiken. Zelfs al schrijft Mike Shaver, een van de belangrijkste ontwikkelaars op een forum: "Het is onze bedoeling om zo weinig mogelijk gebruik te maken van Android, waarschijnlijk enkel de kern en de Android drivers, want die bieden een startpunt". De ontwikkelaars menen dat zij in een open modus zullen werken door de broncode in real time ter beschikking zullen stellen en samen te werken met standaardgroepen.

Dit project doet erg denken aan ChromeOs, dat beschikbaar is op de Chromebooks van Google. De Mozilla ontwikkelaars wijzen er echter op dat het OS van Google fel gericht is naar de pc, terwijl Boot to Gecko speciaal voor tablets en smartphones is.

Jacques Cheminat
Meer info op http://www.lemondeinformatique.fr/

Back to top button
Close
Close