5G:  15 Europese landen eisen een campagne tegen de desinformatie

De uitrol van 5G loopt vertraging op doordat er valse informatie circuleert

post-image-3

Een brief, gericht aan Margrethe Vestager, vice-voorzitter van de Commissie belast met concurrentie en het digitale, werd door 15 Lidstaten van de Europese Unie ondertekend. Daarin vragen zij een globale actie om de desinformatie rond 5G te bestrijden.

Veel gevallen van vandalisme
Recent is de verspreiding van valse informatie over de vijfe generatie van mobiele netwerken gestegen. Een van de verwijten is de bewering dat 5G bijgedragen heeft tot de verspreiding van Covid-19, of dat het bomen vernielt. Deze ongegronde informatie veroorzaakte niet minder dan 140 in Europa gemelde gevallen van vandalisme, waaronder in brand gestoken of beschadigde antennes in het Verenigd Koninkrijk en Nederland. In Frankrijk zijn de meningen ook verdeeld: de burgemeester van Bordeaux heeft bijvoorbeeld gevraagd om de uitrol te vertragen, terwijl de Franse president Emmanuel Macron categorisch was over de goedkeuring ervan op het grondgebied. Franse operatoren hebben al 2,78 miljard euro uitgegeven voor de 5G-frequenties.

De landen die de brief ondertekenen, d.w.z. Polen, Zweden, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Griekenland, Slowakije, Portuga , Finland, Estland en Oostenrijk eisen een snel antwoord van de Europese Unie voordat het probleem verder escaleert en het implementatieproces van het 5G-netwerk verder vertraagt.

"We willen benadrukken dat het vandalisme tegen de telecommunicatie-infrastructuur en de toenemende desinformatie over elektromagnetische velden en 5G niet alleen een bedreiging vormen voor de economie van de betrokken lidstaten, maar ook verhinderen dat de Europese Unie haar ambitieuze 5G-doelen kan bereiken.

Wetenschappelijke studies en sensibiliseringscampagnes
EURACTIV meldt dat alle Lidstaten van de EU verplicht zullen zijn tegen het einde van 2020 de 5G-frequenties toe te wijzen aan de operatoren. Daarom vragen de ondertekenende landen dat er wetenschappelijke studies uitgevoerd worden naar de gevaren van 5G voor de gezondheid, en dat er een sensibiliseringscampagne komt om de burgers aan te moedigen de uitrol te ondersteunen.

Het 5G-netwerk belooft snelheden die 10 keer hoger zijn dan wat 4G biedt, en zou dus grote vooruitgang mogelijk maken op verschillende domeinen zoals de industrie, zelfrijdende voertuigen en gezondheid. 5G zou ook de connectie van slimme toestellen moeten faciliteren, waarvan er steeds meer zijn in de huishoudens.


Back to top button
Close
Close