Zouden de uitgevers de boot van het digitale missen?

Nu alle onderzoeken de snelle verandering bevestigen in de gebruiken en gewoonten van de lezers, heeft Primento zich gebogen over de manier waarop professionals in de uitgeverswereld zich positioneren tegenover dit veranderend gedrag.

post-image-3

De wijzigingen die de overgang naar het digitale met zich meebrengen, blijven niet zonder gevolgen. Zij vergen een aanpassing van de hele keten van het boek, van het werken met auteurs aan manuscripten tot aan de distributie van digitale boeken. Het onderzoek, uitgevoerd bij 535 professionals van het boek, brengt verrassende resultaten aan het licht.
De digitale boeken kennen weliswaar veel succes bij het grote publiek, zowel in Europa als in de Verenigde Staten. Toch is het verrassend om vast te stellen dat 60% van de professionals van het boek nooit op een digitaal toestel leest! Deze situatie wordt nog meer beklemtoond wanneer men enkel de Franstalige professionals bekijkt, want 70% daarvan leest nooit digitale boeken. Slechts 3% van de professionals zegt trouwens dat hij van het lezen op papier overgestapt is op het digitale; een gehalte dat tot iets meer dan 1% daalt bij de Franstaligen. De leestoestellen waaraan de fans van het digitale de voorkeur geven zijn, in gelijke verhouding, de tablets en de e-readers.
Op de vraag hoe zij tegenover het digitale staan, beschouwt 96% van de ondervraagden het als positief en als een duurzaam fenomeen. Daarvan meent 81% dat het digitale en papieren boek naast elkaar zullen blijven bestaan, terwijl  15% meent dat het digitale het papieren boek zal vervangen - een mening die minder uitgesproken lijkt bij Europese professionals.
De recente wijzigingen die de sector van het boek gekend hebben, lijken de specialist van het digitale gelijk te geven, vermits de Belgische uitgeverswereld in 2013 zijn deel in de verschuivingen gekend heeft. Zo was er het recent faillissement van Cri, de overname van André Versailles door La Renaissance du Livre, de financiële problemen bij Onlit, en de groei bij Lemaitre Publishing, de enige digitale uitgever op ons grondgebied die zijn plan lijkt te trekken.

Back to top button
Close
Close