Een barometer 2020 die goed weer voorspelt: meet de digitale maturiteit van uw bedrijf!

De laatste barometer van Digital Wallonia, die door AdN gepubliceerd werd, geeft een groei aan van de digitale maturiteit van de Waalse bedrijven van 2018 tot 2020. Maar ondanks tal van positieve indicatoren moet er nog altijd grote vooruitgang gemaakt worden op het gebied van business strategie. Een analyse.

post-image-3

In twee jaar tijd is de globale score van de digitale maturiteit van de Waalse bedrijven met 5 punten gestegen en bedraagt nu 30, zo blijkt uit de "Digiscore" van de barometer die door AdN opgesteld wordt.

De mediaan, te weten de waarde die het staal in twee gelijke delen verdeelt in vergelijking met de globale gemiddelde digitale maturiteit is 35 (in 2018 was dat 25).

Het onderzoek herinnert eraan dat de DigiScore van een bedrijf, alhoewel die berekend wordt op een theoretisch maximum van 100, redelijkerwijze dit maximum nooit bereiken kan "vermits het praktisch onmogelijk is om alle geëvalueerde technologieën te implementeren en het digitale in alle werkprocessen te integreren. 80/100 betekent een meer realistische horizon".

Het onderzoek stelt een belangrijk aantal bedrijven vast die een score behalen die dicht bij, maar licht onder het gemiddelde van 30 ligt (11% van de bedrijven) en een nog altijd groot aantal bedrijven die zeer zwak blijven scoren met 0 tot 20 (28% van de bedrijven). Van die laatsten wordt beschouwd dat zij zich in een digitale kloof bevinden.

Daarentegen telt Wallonië ook een reeks bedrijven die een duidelijk hogere DigiScore hebben, en zelfs tot het dubbele van dit gemiddelde bereiken (12%).

De vergelijking van deze spreiding tussen 2018 en 2020 toont tot slot aan dat de stijging van de globale score van de digitale maturiteit van de Waalse bedrijven voornamelijk te danken is aan een hoger aantal bedrijven die scores bereiken tussen 30 en 50.

Om de markt te stimuleren heeft AdN beslist om een gratis online evaluatietool uit te brengen, de DigiScore, waarmee alle Waalse bedrijven hun digitale maturiteit kunnen meten en die vergelijken met de 3.000 bedrijven die in het kader van de barometer 2020 ondervraagd werden, waarbij zij de keuze hebben tussen een globale vergelijking of op basis van specifieke criteria (grootte, sector, ligging, …).

Waalse bedrijven kunnen zelf hun digitale maturiteit meten met de Digiscore tool op deze plek: https://digiscore.digitalwallonia.be

 

Back to top button
Close
Close