Wat is de toekomst van het telewerken?

Telewerken bleek essentieel om de continuïteit van de bedrijven te verzekeren toen zij geconfronteerd werden met de Covid-19 gezondheidscrisis. Maar die praktijk zou binnenkort aanzienlijk moeten verminderen, zo zegt een onderzoek uitgevoerd door Dell Technologies.

post-image-3

Voor 83% van de bedrijven die in het kader van een onderzoek van Dell Technologies ondervraagd werden, bleek het telewerk essentieel om de continuïteit van hun business te verzekeren tijdens de gezondheidscrisis. Negen bedrijven op tien heeft hierbij zijn personeel toestemming gegeven om van thuis uit te werken.

Maar omdat dat nog niet overal ingeburgerd was, bracht thuiswerken bij tal van bedrijven een hele omslag teweeg. Dat is waarom veel van die bedrijven dat sterk wil verminderen zodra de crisis voorbij is. En dat in alle economische sectoren dooreen.

Het onderzoek wijst hierbij op een interessante paradox: alhoewel de meeste bedrijven (71%) het erover eens zijn dat telewerken tal van voordelen heeft (beter evenwicht tussen werk en privéleven, hogere productiviteit, minder verplaatsingen en files, betere mobiliteit, enz.), toch verklaren evenveel bedrijven dat zij het telewerken zo snel mogelijk willen stopzetten. En dat ondanks het feit dat telewerken goed ingeburgerd is bij de meeste bedrijven: 31,2% ervan liet telewerken toe voor al zijn personeel.

Het onderzoek toont ook aan dat de grote structuren met meer dan 500 werknemersmeer open staan voor telewerken dan de kleine (minder dan 100 personen)en de middelgrote bedrijven.

Een ander interessant punt: 1 bedrijf op 4 heeft geen enkel specifiek beleid opgesteld met betrekking tot telewerken. Met andere worden, geen enkel wettelijke kader dat toelaat om te preciseren wat al dan niet wettelijk toegelaten is.

Volgens 40% van de respondenten heeft het voornaamste argument om het personeel te verbieden om te telewerken betrekking op het feit dat de oversten hun controle op de ondergeschikten niet kunnen uitoefenen. Bijna één bedrijf op vijf erkent ook dat telewerken de risico`s voor de veiligheid van de bedrijfsgegevens verhoogt.

Tot de andere motieven die vermeld worden als verzet tegen telewerken behoort het feit dat het technisch onmogelijk is voor het personeel om van thuis uit toegang te hebben tot de nodige documenten.

Het onderzoek trekt de conclusie dat bijna 85% van de ondervraagde bedrijven de pandemie als een opportuniteit beschouwt om telewerken op gestructureerde manier uit te testen, maar paradoxaal genoeg zal slechts 18% van hen telewerken blijven aanmoedigen na de crisis.

Back to top button
Close
Close