Connect with us
woman-sunglasses

Studies

De IT-professionals staan onder druk

De IT-professionals staan onder druk

De verwachtingen van bedrijven botsen met de realiteit op het terrein: 55% van de IT-professionals meent dat de IT-afdeling niet in staat is om de beoogde doelstellingen te bereiken, als er niet voldoende middelen zijn.

De conclusies van de "2018 Insight Intelligent Technology Index" zijn duidelijk: meer dan de helft van de ondervraagde IT-professionals in België meent dat de IT-afdeling er niet in zal slagen om de taken die haar toevertrouwd werden, tot een goed einde te brengen, als ze niet voldoende middelen krijgt.

De verwachtingen van organisaties ten opzichte van de IT-afdelingen zouden eigenlijk te hoog liggen. Zij willen immers dat de IT-professionals ondersteuning bieden bij de dagelijkse bedrijfsvoering (ondersteuning, bescherming, GDPR-maatregelen, enz.) en dat zij ook het initiatief nemen om innovatieve projecten te lanceren die de ontwikkeling van activiteiten in de hand moeten werken.

Volgens het rapport meent niet minder dan twee derde van de IT-professionals over onvoldoende middelen te beschikken om de organisatie afdoende te ondersteunen. Het resterende derde meent dat het ontbreken van goed omlijnde rollen en verantwoordelijkheden nadelig is voor hen.

Een groot aantal bedrijven (32%) doet beroep op `Managed Services` om de werklast te verminderen. De redenen? Meer dan de helft van de ondervraagden geven toe voor deze oplossing te kiezen om de dagelijkse IT-taken te rationaliseren. Terwijl een derde zei dat zij zo IT-middelen konden vrijmaken en besteden aan aspecten die echt verband hielden met de activiteiten van het bedrijf, en een ander derde het deed om de medewerkers beter te ondersteunen die vaak gebruik maken van hun persoonlijke toestellen en tools.

67% van de ondervraagden zal trouwens in de volgende 12 tot 24 maanden blijven investeren in Managed Services.

De andere resultaten van het onderzoek:

  • 63% van de IT-professionals heeft in Software-as-a-Service diensten geïnvesteerd en meer dan de helft in Security-as-a-Service diensten.
  • De domeinen die volgens de professionals meer investeringen nodig hebben zijn vooral het budget voor `beveiliging`, van nabij gevolgd door de `cloud`, en de `CRM`.
  • De `Big Data` zijn een belangrijk punt van zorg geworden voor IT-professionals: 36% meent dat het gebrek aan in Big Data gespecialiseerde interne talenten een groot probleem vormt. 34% meent dat het een grote uitdaging zal zijn om de resultaten, afkomstig van deze `big data`, te benutten om de activiteiten te oriënteren. En nog een derde is bezorgd over de enorme hoeveelheid data die er elke dag nog bijkomen en onder andere afkomstig zijn van producten met sensoren.
Deze resultaten kaderen in een Europees onderzoek van Insight, dat in de laatste maanden 1.012 IT-professionals ondervroeg in 9 Europese landen.

 

 

Click to comment

NEWSLETTER

Schrijf je in voor onze newsletter en check al het nieuws over e-marketing, startups, digital agencies,…

Voorbeeld Newsletter

Vacatures

Newsletter

Subscribe to our weekly newsletter

To Top