Web Analyst

Als specialist in webanalyse bepaalt u welke gegevens u wilt analyseren en bepaalt u, samen met het webteam en het marketingdepartement, hoe commerciële acties optimaal online kunnen worden ontwikkeld.

OPDRACHT

Als medewerker van het e-commerce team krijgt u de opdracht de gegevens te analyseren en te interpreteren die toelaten het rendement op investering te meten van de verschillende online activiteiten van de onderneming; u maakt daarvoor gebruik van middelen van web analytics en creëert boordtabellen. 

Als specialist in webanalyse bepaalt u welke gegevens u wilt analyseren en bepaalt u, samen met het webteam en het marketingdepartement, hoe commerciële acties optimaal online kunnen worden ontwikkeld.

Tevens helpt u de webredacteur om optimale redactionele teksten te schrijven voor het web alsook om activiteiten te ontwikkelen op het vlak van e-commerce en coördinatie met het marketingdepartement.

TAKEN

 • U analyseert en interpreteert de gegevens (analytics) om de efficiëntie van de gevoerde acties te meten (succesverhalen opsporen of pogingen die geen resultaat opleveren bijsturen).
 • U meet de verkoopdoelstellingen voor de producten en diensten die op de digitale kanalen worden gecommercialiseerd.
 • U analyseert de resultaten van de campagnes en de acties in samenwerking met het marketingdepartement, de productverantwoordelijken en de marktsegmenten; u formuleert voorstellen voor verbetering.
 • U maakt een proactieve analyse van de behoeften en het aankoopgedrag van de online klanten met als doel de online dienstverlening te verbeteren.
 • U ontwikkelt en verbetert voortdurend de bestaande strategie om metingen uit te voeren: bepalen van de KPI’s en de rapportering.
 • In samenwerking met het marketingdepartement en MBM probeert u een zo volledig en betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen van het gedrag van de klanten op alle kanalen samen.

VAARDIGHEDEN

 • U bent vertrouwd met referencingtechnieken (SEO, SEA) en u staat open voor nieuwe technologieën: basiskennis van HTML, sterke affiniteit met e-marketing, de digitale media enzovoort.
 • Dankzij uw teamgeest werkt u vlot samen met uw collega’s, evenals met de andere departementen.
 • U beschikt over een goed ontwikkelde kritische en synthetische geest, u kunt een verzoek op constructieve wijze analyseren door u te richten op oplossingen en verbeteringen.
 • U communiceert vlot, zowel schriftelijk als mondeling.
 • U bent klant- en resultaatgericht.
 • U werkt nauwgezet, georganiseerd en nauwkeurig en u slaagt erin om verschillende projecten tegelijk te beheren en op methodische wijze te combineren.
 • U kunt goed overweg met cijfers en met analyses van gegevens.
 • Ervaring met middelen voor webanalyse (Google Analytics of ander) is een troef.
 • Kennis (schriftelijk en mondeling) van het Nederlands is verkiesbaar, gelet op de regelmatige contacten met de collega’s bij KBC. Passieve kennis van het Engels.
Show More
Back to top button
Close
Close