De freelance digitale experts blijven gespaard van de Covid-crisis

De meeste digitale freelancers in België hebben de crisis overleefd zonder teveel kleerscheuren. Zij hebben zelfs hun activiteiten kunnen voortzetten aan ongewijzigde uurtarieven; op voorwaarde dat zij investeren in diverse opleidingen en persoonlijke ontwikkeling, zo blijkt uit een studie van NedWorks. Een analyse.

post-image-3

De trend wordt van jaar tot jaar sterker in de Belgische digitale sector: steeds meer mensen kiezen ervoor om hun digitale talenten in alle onafhankelijkheid aan te bieden aan de bedrijven.

Zelfs in deze moeilijke periode, waarin het vaak moeilijker is om opdrachten te vinden, heeft een grote meerderheid van de freelancers die in digitale marketing actief zijn, het initiatief genomen om te investeren in permanenten opleiding, zo blijkt uit een onderzoek van het Belgisch rekruteringsagentschap NedWorks bij 300 freelancers, actief in digitale marketing in België, ter gelegenheid van de Dag van de Freelancer in Vlaanderen.

Dit onderzoek heeft de verdienste om elk jaar diverse trends te leveren die interessant zijn voor de digitale sector. In een context die wordt gekenmerkt door de interesse van digitale professionals om te werken in het statuut van freelance, wijst het onderzoek er ook op dat steeds meer werkgevers eveneens geïnteresseerd zijn in specialisten die hun expertise als freelance beoefenen.

Alhoewel een minderheid van de ondervraagde zelfstandige experts toegeeft dat hij zijn dagtarief moest verlagen, slaagde meer dan driekwart van hen erin de moeilijkste momenten van de crisis te doorstaan door hun prestaties aan ongewijzigde prijzen te blijven aanrekenen.

De verklaring zou liggen in hun vermogen om expertise en toegevoegde waarde te blijven behouden, zelfs in tijden van crisis. Zolang digitale freelancers maar flink investeren in zelfstudie.

Volgens de enquête van NedWorks "zijn de permanente vorming en herscholing de belangrijkste bron van uitgaven voor de freelancers". Concreet zegt de helft van de ondervraagden zijn kennis verbeterd te hebben via opleidingen, terwijl 60% van de zelfstandigen voor dat doel eveneens beroep doet op zijn netwerk.

Nog volgens het onderzoek beschouwt meer dan de helft van de ondervraagde werkgevers die beroep doen op freelancers, die laatsten als "een tijdelijke kracht om een piek in de werkdruk op te vangen".

De helft van de bedrijven wordt er zich ook van bewust dat freelancers een unieke oplossing vormen om een gebrek aan expertise in hun organisatie te compenseren. "Vermits zij zich voortdurend bijscholen en zo kennis verwerven via een netwerk, verspreid over verschillende sectoren, zijn de freelancers een aanvulling die de werkgevers niet kunnen vinden bij hun eigen vaste medewerkers," stipt het onderzoek van NedWorks verder aan.

"Voor een freelance is opleiding cruciaal, net zoals persoonlijke ontwikkeling. In een digitale wereld die snel verandert, past het dat men de trends kent waarmee uw klanten in de toekomst geconfronteerd zullen worden", bevestigt Mathias Ervyn, freelance expert in marketing en storytelling.

"Dankzij de freelancers hebben de bedrijven toegang tot een compleet netwerk van kostbare kennis. De digitalisering doet alles nog versnellen, maar het zijn de mensen die echt het verschil maken", besluit Guy Gelaude, Chief Strategy Officer bij NedWorks.

Back to top button
Close
Close