Bepalen van de meest milieuvriendelijke bekabeling

Nexans, gespecialiseerd in bekabeling, heeft zijn EcoCalculator online gelanceerd. Dit is een tool waarmee installateurs kunnen bepalen welke kabeloplossing het meest energie-efficiënt is en die de minste CO2 uitstoot.

post-image-3

De EcoCalculator, deels in België gemaakt, kadert in de eisen die bedrijven vooropstellen in duurzame ontwikkeling. De tool is online beschikbaar op www.nexans.be/ecocalculator. De site moet het mogelijk maken de laagspanningskabel te selecteren die het meest geschikt is in functie van economische, ecologische en sociale criteria.

De EcoCalculator, die aan de internationale normen IEC 60287 en IEC 60228 voldoet, richt zich in hoofdzaak tot installateurs en studiebureaus. Het betreft hier een tool voor installatiekabels voor de bouwsector, maar dat kan worden uitgebreid naar andere marktsegmenten.

Show More
Back to top button
Close
Close