Is het internet “ecosysteem” te kwetsbaar?

Een rapport van de ENISA, het Europees agentschap voor cyber-security, heeft de belangrijkste risico’s van ‘veerkrachtige interconnectie van IT-netwerken” geïdentificeerd.

post-image-3

Het Europese agentschap verantwoordelijk voor de beveiliging van netwerken en informatie, deed een bevraging over wat ze noemt “de veerkrachtigheid van het ecosysteem van internet interconnecties”. De focus van het rapport is het complexe ‘ecosysteem’ van het interconnectieve netwerk dat het internet is. Uit het rapport blijkt dat er een gebrek aan informatie is over de grootte en de vorm van de internet-infrastructuur.

De studie raadt ook aan dat incidenten onderzocht moeten worden door een onafhankelijk orgaan.

Het internet is tot nu toe altijd heel veerkrachtig geweest; zelfs grote rampen als 9/11 hebben enkel een lokale impact gehad op het net. Maar zal dit blijven duren? Nu zou een systemisch falen van het internet grote problemen opleveren voor verschillende sectoren zoals energie, transport, financiën, gezondheidszorg en de economie. Unilaterale onbeschikbaarheid van het internet is een reëel gevaar voor het economisch en sociaal welzijn.

De ENISA zegt dat de afwezigheid van een Network Operation Centre de essentie zelf is van het ecosysteem en dat dit essentieel is voor het succes en de veerkrachtigheid van het internet. Toch zijn er een aantal punten die in acht moeten genomen worden. Zo is het internet kwetsbaar voor technische falingen, cyberaanvallen en simultane storingen zoals electriciteitspannes.

Het agentschap erkent dat er opmerkelijk weinig informatie beschikbaar is over de omvang en de vorm van de internetinfrastructuur of zijn dagelijkse werking.

Volgens Udo Helmbrecht, Executive Director van de ENISA, moet er dus “worden nagegaan of de huidige veerkrachtmechanismen nog voldoende effectief zullen zijn bij volgende crisisen.”

Volgens het rapport is een groot onderzoek noodzakelijk, “vooral in de inter-domein routing, de traffic engineering, de prioritering en de omleiding van verkeer, vooral tijdens een crisis.”

Show More
Back to top button
Close
Close