Systemat verandert van naam

De naamloze vennootschap Systemat heeft tijdens een algemene vergadering beslist zijn naam te veranderen in Softimat en verandert ook zijn statuten.

post-image-3
Op de algemene vergadering, die meer dan 37% van de aandeelhouders vertegenwoordigde, werd beslist de naam SYSTEMAT NV om te vormen in SOFTIMAT NV. Daarnaast worden de statuten ook aangepast. 

De laatste paragraaf van artikel 3 in de statuten geeft nu aan dat « de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks kan investeren in alle vastgoedtransacties, en dat het alle handelingen kan volbrengen die betrekking hebben op transacties in onroerende goederen, waaronder de aankoop, leasing, onderverhuur, beheer, uitwisseling, verkoop, verdeling, co-eigendom, verbouwing of ontwikkeling. » De algemene vergadering heeft ook de toestemming gegeven aan de raad van bestuur om het kapitaal te verminderen met een maximum van 3.000.000 euro via een nieuw aankoopprogramma van eigen aandelen.

De naamsverandering in SOFTIMAT zal ingevoerd worden op Euronext Brussel van zodra de bevoegde autoriteiten over een gecertifieerde kopie beschikken van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering.
Show More
Back to top button
Close
Close