Onderzoek EMC: 70% Belux bedrijven volgend jaar geconfronteerd met transformatie

IT eindelijk gepercipieerd als katalysator voor groei in continu veranderende omgeving 
Big Data, performantie en Cloud Computing belangrijkste IT prioriteiten

post-image-3

70% van de Belux bedrijven wordt het komende jaar geconfronteerd met transformatie. Dit blijkt uit onderzoek van EMC naar IT-transformatie.

Wat daarbij opvalt is dat de transformatiestrategie van bedrijven niet langer alleen gericht is op kostenbesparing, maar vooral gezien wordt als een middel om de groei actief te stimuleren. Bijna twee derde (65%) van de Belux bedrijven aligneren daarom hun IT strategie met hun bedrijfsdoelstellingen. De top drie voornaamste business prioriteiten bij Belux bedrijven zijn dan ook het verhogen van de omzet, verbeteren van de performantie en productontwikkeling of innovatie.
63% van de Belux bedrijven in het onderzoek geven aan in het komende jaar ook specifiek een transformatie te zullen doormaken in hun IT-organisatie. Als drie belangrijkste IT prioriteiten schuiven ze Big Data, performantie en Cloud Computing naar voor.

Big Data bepaalt winnaars en verliezers

Uit het onderzoek blijkt dat voor 50% van de Belux bedrijven dataopslag en -management de belangrijkste IT prioriteit is. Verder zien vier op de tien van hen Big Data analyse de komende vijf jaar als een belangrijke differentiator in de markt die de winnaars van de verliezers zal onderscheiden. Opmerkelijk is dat vooral bedrijven uit de telecomsector (61%) deze stelling onderschrijven. Verder blijkt uit het onderzoek dat één vijfde (20 %) van de bedrijven doorgedreven datamanagement en -analyse als een top business prioriteit voor hun organisatie beschouwen. De snelheid waarmee organisaties deze innovatieve Big Data technologie kan implementeren, zal bepalend zijn voor hun succes. Ruim 50 % van de respondenten geeft dan ook aan nieuwe data analyse tools te willen implementeren in het komende jaar.

Security blijft belangrijk

Nu Big Data analyse steeds prominenter op de bedrijfsagenda’s komt te staan, realiseren de Belux organisaties zich zeer goed dat er nood is aan een adequate bescherming van hun waardevolle data. Ruim drie kwart (76%) van de bedrijven geeft dan ook aan dat databeveiliging en -management een belangrijke bekommernis voor hen is. Verder zegt ook één derde ( 34%) van de respondenten dat back-up en recovery voor hen een IT prioriteit is. Deze resultaten bevestigen het belang van dataprotectie voor bedrijven in het algemeen.

Cloud ter vervanging van traditionele IT architectuur

Het EMC onderzoek toont aan dat bedrijven in Belux verwachten dat cloudtechnologie een belangrijk middel is om hun organisatie te transformeren. 40% geeft aan dat het een duidelijke prioriteit voor hen is. Eén op de vier ( 25%) respondenten verklaart dat hun traditionele IT infrastructuur in de komende drie jaar zal vervangen worden door een cloud infrastructuur. In de telecomsector loopt dit zelfs op tot 58%. Hieruit blijkt duidelijk dat cloud computing een belangrijke rol speelt in het helpen van bedrijven bij het transformeren van hun operationele activiteiten.

Gezocht: Cloud Architecten en Data Scientists

Niet alleen bedrijven en IT-functies transformeren, ook de rollen van IT-professionals ondergaan een transformatie. Er is een groeiend bewustzijn dat de komst van cloud computing en Big Data analytics leiden tot het ontstaan van nieuwe rollen binnen IT-afdelingen. Bijna zes op de tien respondenten gelooft dat cloud computing in de komende drie jaar nieuwe rollen en verantwoordelijkheden zal creeëren. 38% gelooft dat Big Data hetzelfde zal doen. Dit zal leiden tot nieuwe functies zoals Cloud Architecten en Data Scientists.

“Dit onderzoek toont aan dat Belgische en Luxemburgse bedrijven actief hun business transformeren om maximaal te profiteren van de voordelen van cloud en Big Data analytics”, aldus Alain Sohet, Country Manager EMC Belux. “Het is duidelijk dat deze transformatie bedoeld is om de bredere doelen van de organisatie te ondersteunen. Dit betekent dat IT transformatie niet op zichzelf staat, maar wordt gepercipieerd als een facilitator voor het succes van een bedrijf. Door hun bedrijf, IT-organisatie en werknemersstructuur te transformeren, zullen de bedrijven meer controle en inzicht krijgen in hun markten, klanten en producten.”

Show More
Back to top button
Close
Close