Datacenters complexer door meer applicaties, mobiele computers, virtualisatie en cloud

Vier op de tien informaticaverantwoordelijken van bedrijven zeggen dat hun datacenters ingewikkelder zijn geworden. Dat komt omdat die ondernemingen meer en meer computerapplicaties cruciaal vinden voor hun activiteiten. De stijgende complexiteit is ook te wijten aan de populariteit van mobiel computergebruik, servervirtualisatie en publieke clouds. Dat blijkt uit een wereldwijde bevraging van bijna 2.500 IT-verantwoordelijken van bedrijven in 34 landen. De `State of the data center 2012`-enquête is in maart afgenomen in opdracht van Symantec.

post-image-3

Problematische beveiliging, opslag en recuperatie

Symantec zegt dat de toenemende complexiteit het voor bedrijven moeilijker maakt om hun digitale informatie voldoende goed te beveiligen, op te slaan en te recupereren na verlies of diefstal. Steeds ingewikkelder datacenters maken het voor bedrijven ook niet evident om hun informatie te beheren zoals wettelijke en eigen regels hen voorschrijven. Symantec, dat gespecialiseerd is in het beheer en de beveiliging van digitale informatie, zegt dat een beter beheer de operationele datacenterkosten van ondernemingen doet dalen en hun digitale informatiegroei onder controle houdt.
 
Volgens de Symantec-enquête hebben bedrijven uit uiteenlopende sectoren, ongeacht hun grootte en overal ter wereld, te kampen met een toegenomen complexiteit van hun datacenters.
 
Grotere complexiteit zorgt voor hogere kosten

Bijna de helft van de respondenten zegt dat een stijging van de kosten het belangrijkste gevolg is van de toenemende datacentercomplexiteit. Andere gevolgen zijn minder flexibiliteit, meer benodigde tijd om informatie te migreren tussen opslagsystemen en om in opslagruimte te voorzien, inbreuken op de beveiliging van informatie en datacenterpannes. Gemiddeld hadden de ondervraagden in het voorbije jaar te maken met zestien pannes. In de meeste gevallen waren die te wijten aan technische problemen, gevolgd door menselijke fouten en natuurrampen.
 
Maatregelen om hoofd te bieden aan complexiteit

Volgens de enquête nemen bedrijven maatregelen om hun datacenters minder complex te maken, zoals opleidingen, standaardisatie, centralisatie, virtualisatie en een verhoging van hun budgetten. Echter, de belangrijkste maatregel die ze nemen is de uitvoering van een gedegen strategie om hun informatie te beheren. Concreet houdt die in dat bedrijven hun informatie goed klasseren, bijhouden en terugvinden om risico`s en kosten te verminderen. Negentig procent van de ondervraagde bedrijven zegt dat ze een informatiebeheerstrategie aan het bespreken zijn of ermee aan de slag gegaan zijn.
 
Belangrijkste redenen voor informatiebeheerstrategie

De belangrijkste factoren die bedrijven aanhalen om met een informatiebeheerstrategie aan de slag te gaan, zijn beveiliging, de beschikbaarheid van nieuwe technologie die informatiebeheer eenvoudiger maakt, toegenomen datacentercomplexiteit, gegevensgroei en wettelijke of andere regels.
 
Doelstellingen van bedrijven rond informatiebeheer

De meest vermelde doelstellingen van bedrijven op het gebied van informatiebeheer zijn, zo blijkt uit de enquête, een betere beveiliging, eenvoudig en snel de juiste informatie vinden, lagere kosten om informatie te beheren en op te slaan, minder risico`s om wettelijke en andere regels te overtreden, en een verhuizing naar de cloud.
 
Aanbevelingen voor minder complexe datacenters

Enkele adviezen van Symantec voor informaticaverantwoordelijken om de nadelige gevolgen van steeds ingewikkelder datacenters te beperken:
 
- Zorg dat de directie betrokken wordt bij informatiebeheer. Ga van start met snel renderende projecten zoals het voorkomen van gegevensverlies, archivering en het terugvinden van digitale gegevens om belangrijke informatie te bewaren, om te vinden wat u nodig heeft en om de rest te verwijderen.
- Krijg inzicht over de verschillende informaticasystemen heen. Begrijp welke zakelijke diensten IT ondersteunt en wat de verbanden zijn tussen de informaticasystemen om pannes en fouten te vermijden.
- Begrijp welke IT-activa u hebt, hoe die gebruikt worden en door wie. Dat zal u helpen om kosten en risico`s te verlagen. Het bedrijf zal dan geen servers of opslagcapaciteit kopen die het niet nodig heeft, teams kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor wat ze gebruiken en het bedrijf kan er zeker van zijn dat het geen capaciteitstekort zal hebben.
- Verminder het aantal back-upapplicaties om je gegevens snel te kunnen recupereren en om kosten te reduceren.
- Gebruik deduplicatie om het hoofd te bieden aan de digitale informatie-explosie en om de stijgende back-upkosten te verlagen.
- Maak gebruik van back-up-appliances om het back-uppen en recupereren te vereenvoudigen van gegevens die op virtuele en niet-virtuele machines staan.
 
"Bedrijven hebben meer en meer digitale informatie en ze introduceren nieuwe technologie, zoals virtualisatie, in hun datacenters", zegt expert Kim Apers van Symantec België en Luxemburg. "Die twee evoluties kunnen in hun voordeel spelen of een blok aan hun been zijn. Het hangt er maar van af of ze een goede strategie hebben om informatie te beheren zoals het hoort, zodat ze geen grote risico`s lopen."

Show More
Back to top button
Close
Close