Connect with us
woman-sunglasses

Dossiers

Is de smartphone-verslaving goed voor de gezondheid?

Is de smartphone-verslaving goed voor de gezondheid?

Een snelle observatie op het openbaar vervoer of op straat bevestigt dat het digitale alomtegenwoordig is in ons dagelijks leven - doordat de internetverbinding overal aanwezig is, heeft de smartphone ons gebruik van apps en mobiel internet aanzienlijk verhoogd.

Het ARCEP (1) zegt in dit verband dat het internetgebruik op het mobiele toestel bijna elk jaar verdubbelt, en dat men elke dag één uur en acht minuten (2) online gaat op zijn mobiele toestel. De adverteerders en uitgevers van apps nodigen ons voortdurend uit om ons te "activeren", zij inspireren onze daden en gebaren, zij voeden onze impulsen en vangen alle dode momenten op die wij met onze smartphones vullen via door een overdaad aan informatie. Michel Serres (3) gaat zover om te spreken van de "derde grote antropologische revolutie".

Men zou zich bijna zorgen gaan maken over de gevolgen voor de volksgezondheid die dergelijk gebruik zou kunnen hebben: zo`n afhankelijkheid, zo`n effect op ons gedrag zouden bijna kenmerkend zijn voor een verslaving.

Maar als er inderdaad een verslaving is, als het digitale ons zo aantrekt dat het zelfs ons gedrag verandert, waarom dit dan niet omkeren naar een echt pluspunt voor de volksgezondheid? Een gedachte die bij sommige farmaceutische labo`s opkwam, die geconfronteerd werden met moeilijk te veranderen gedrag, moeilijk vol te houden goede gewoonten, en dan vooral op vlak van preventie en opvolging: hoe dit engagement aanwenden om goede gezondheidsgewoonten te creëren?

De patiënten hebben zelfs niet op hen gewacht; zij zijn zelf naar de sociale netwerken getrokken om gezondheidstips- en goede praktijken uit te wisselen. Er kwamen steeds meer apps voor welzijn, sport, voeding, of het traceren van activiteiten. Het feit dat steeds nauwkeurigere data op ludieke wijze in perspectief gezet werden, zorgde voor hun succes.

De farmaceutische labo`s waren zich bewust van het belang van het digitale in het dagelijks leven van hun patiënten. En op hun beurt innoveren zij en bedenken zij nieuwe manieren om hen te begeleiden, door te bouwen op het buitengewoon meeslepende karakter van de smartphone.

Zo werd in 2013 "Mon Glucocompteur" (glucometer) in de stores gelanceerd. Deze app werd gerealiseerd in samenwerking met Jacqueline Delaunay, diëtiste van het CHU van Toulouse. Dankzij "Mon Glucocompteur" kunnen diabetespatiënten voortaan heel eenvoudig, rechtstreeks op hun smartphone, berekenen hoeveel koolhydraten er in een maaltijd zitten en zo de nodige dosis snelle insuline schatten. Dat maakte een eind aan de ingewikkelde berekeningen op papier die diabetici bij elke maaltijd van hun dag moesten maken.

"C`Partner" is een ander voorbeeld van een geslaagd huwelijk tussen het digitale en gezondheid. De app werd recent uitgebracht op de stores; mensen die aan hepatitis C lijden kunnen er tijdens hun hele behandeling mee begeleid worden. De app herinnert dag na dag aan de in te nemen medicijnen en de afspraken, helpt bij de opvolging van de gezondheidstoestand en informeert over de ziekte. Deze begeleiding is een echte steun, zowel voor gezondheidsprofessionals als voor patiënten die zien hoe hun ziekte beter, en dus efficiënter opgevolgd wordt.

Door zich te baseren op gewoonten en een user-centric visie aan te nemen, waren de farmaceutische bedrijven in staat om de overgang te maken naar het digitale en hun patiënten een meer doorgedreven begeleiding te bieden, en hun dagelijkse leven te vergemakkelijken. Zij hebben de kracht van het digitale zo dicht mogelijk bij het gewone gedrag gebracht, voor preventie en opvolging.

Met de opkomst van datawetenschap en de technologische vooruitgang gaat er een waaier aan mogelijkheden open. Via connected objects, artificial intelligence of domotica kunnen wij ons al in real time informeren over de toestand van de gebruikers, met hen face-to-face interageren, hun gezondheidstoestand vanop afstand opvolgen, enz., en dat in alle eenvoud. Wij hebben dus goede hoop dat de digitale innovatie haar participatie aan het collectieve welzijn verderzet en deel zal uitmaken van de dynamiek van sociale vooruitgang en openbaar nut.

1. De Autoriteit voor regulatie van elektronische communicatie en post - een onafhankelijke administratieve autoriteit belast met de regulering van elektronische communicatie en post in Frankrijk.
In januari 2017 meldde Statcounter dat één pagina op twee geraadpleegd werd vanop een mobiel toestel (50,3%). 92% van de Fransen bezit een mobiele telefoon (waarvan twee derde een smartphone).
(2) Globalwebindex - (Q3-Q4 2016) - perimeter Frankrijk
(3) Filosoof en lid van de Académie Française

Deze bijdrage werd opgesteld samen met Marine Huynh, Chief Digital Project; Jon Hauet, Senior Consultant, en Quentin Bardet, Deputy CEO VISEO Digital

Click to comment
DIGITAL TRANSFORMATION SUMMIT

NEWSLETTER

Schrijf je in voor onze newsletter en check al het nieuws over e-marketing, startups, digital agencies,…

Voorbeeld Newsletter

Vacatures

Newsletter

Subscribe to our weekly newsletter

To Top