Connect with us
woman-sunglasses

Market news

De sharing economie zal met 10% belast worden in België

De sharing economie zal met 10% belast worden in België

Een voorheffing van 10% zal vanaf maart van toepassing zijn op de inkomsten uit Airbnb & Co op Belgisch grondgebied.

Een Koninklijk Besluit dat het innen van een professionele voorheffing van 10% invoert voor de deeleconomie (Airbnb, Uber, enz.) werd onlangs gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De tekst zal op 1 maart van kracht worden.

Deze voorheffing wordt toegepast op het brutobedrag, dat wil zeggen "het bedrag dat effectief betaald of toegekend werd door het platform of de tussenpersoon van het platform, verhoogd met alle bedragen die ingehouden werden door het platform of de tussenpersoon van het platform".  De federale overheid hoopt zo 20 miljoen euro binnen te halen.

Deze belasting zou kunnen leiden tot een vermindering van het aanbod op de verschillende platformen, dat momenteel moeilijk te berekenen valt.

Volgens Christophe Charlot, journalist en auteur van een standaardwerk over dit onderwerp (Uberize Me) en specialist van dit thema "heeft de "peer to peer" wet, bedacht door Alexander Decroo, het voordeel dat er een fiscaal kader vastgelegd wordt rond het fenomeen van de platformen en de  deeleconomie, en wordt er op klare wijze een plafond vastgelegd van de vergoeding boven dewelke men niet meer spreekt van aanvullende of occasionele inkomsten. Een inhouding aan de bron lijkt ons vernieuwend en moeilijk te ontwijken. Maar hiermee wordt noch de kwestie van de bescherming van deze freelance werkers behandeld, noch het probleem van de heffing bij start-ups zelf wanneer die vanuit het buitenland werken, in een fiscaal gunstiger land".

Click to comment

NEWSLETTER

Schrijf je in voor onze newsletter en check al het nieuws over e-marketing, startups, digital agencies,…

Voorbeeld Newsletter

Vacatures

Newsletter

Subscribe to our weekly newsletter

To Top