Bedrijven plaatsen de cloud in het hart van hun strategie

48% van de bedrijven beschouwt de cloud als de sleutel tot flexibiliteit en verbeterde prestaties.

post-image-3
Rekening houdend met de noodzaak voor bedrijven om hun concurrentievermogen te versterken en overal rechtstreekse toegang mogelijk te maken tot informatie, wordt de cloud een essentieel onderdeel van hun economisch bedrijfsmodel. Dat blijkt uit een onderzoek van Brocade. De terugdringing van de exploitatiekosten of van de investeringsuitgaven blijven echte zorgen, maar wel secundaire (respectievelijk 16 en 14%).

In deze studie definieert Brocade de Cloud als een model waarmee “schaalbare en flexibele computingmogelijkheden worden aangeboden in de vorm van diensten op openbare netwerken, waaronder het Internet”.

Bijna de helft van de Europese bedrijven maakt al gebruik van cloud computing en 31% voorziet een overstap naar de cloud gebeuren binnen de 12 komende maanden. Van de bedrijven die reeds op de cloud zijn overgestapt, wil 85% hun ontwikkeling in het komende jaar nog uitbreiden, met name op gebied van backup en datarecuperatie.

Volgens Gartner zullen nog tot 2013 ten minste 60% van de bedrijven last hebben van de traagheid of instabiliteit van hun applicaties als gevolg van de ontoereikendheid van hun eigen netwerk. Andy Burton, president van het Cloud Industry Forum, zegt dat “deze laatste jaren de besparingen door de migratie naar cloud computing voor de markt interessant is geweest... Maar het is vooral de flexibiliteit van de cloud (om nieuwe diensten aan te bieden, een snelle toegang tot technologieën en het aanbieden van nieuwe oplossingen) die de doorslag heeft gegeven tot de omschakeling.”

De drie voornaamste toepassingen die momenteel aan de cloud worden toevertrouwd, zijn het beheer van e-mails (41%), de data backup en recovery (35%) en de data-opslag (34%).

De grootste uitdaging: bijna tweederde van de bedrijven blijft ongeïnteresseerd in de mogelijkheden van de cloud. “Zij zijn niet bereid om gevoelige informatie aan de cloud toe te vertrouwen, zoals personeelsinformatie. Dit betekent dat er op dat gebied nog veel moet gebeuren.”
Show More
Back to top button
Close
Close